Ovzduší Bílina

Stav projektu: dokončeno

Zadavatel: Město Bílina, 2022

Zdroj financování: Město Bílina

Typ dat: Rest API

Oblast: Klima

O aplikaci

Webová aplikace nabízí základní přehled stavu ovzduší na 3 místech ve městě Bílina. Senzory měří aktuální teplotu, vlhkost, tlak, srážky, rychlost a směr větru, prachové částice a oxid dusičitý. Aplikace obsahuje aktuální stav těchto veličin a průběh aktuálních nebo hodinových průměrů v daném čase a za daného počasí ve městě.

Cíl projektu

Cílem webové aplikace Ovzduší Bílina je sledovat koncentraci prachových částic v městě spolu s informacemi o počasí a tyto data následně využívat pro rozvojové studie a projekty zabývající se zlepšením životní úrovně ve městě.

Sběr dat

Aplikace získává data z aktuálně tří senzorů stavu ovzduší v městě Bílina, které měří množství prachových částic ve vzduchu. Spolu s těmito daty měří i množstvím oxidu dusičitého, teplotu, vlhkost, tlak, srážky, rychlost a směr větru. To vše doplňují data z OpenWeatherMap pracující s aktuálním počasím.