Malé vodní elektrárny MVE

Stav projektu: dokončeno

Zadavatel: Ústecký kraj, 2022

Zdroj financování: Ústecký kraj, spolufinancováno z EU

Typ dat: MQTT, Rest API

Oblast: Energetika

O aplikaci

Webová aplikace MVE obsahuje veřejnou část, která obsahuje všechny malé vodní elektrárny v oblasti, jejich měrný profil a umístění na mapě. Tyto elektrárny jsou rozlišovány a rozděleny na aktivní, mimo provoz a bez dat. U každého profilu je zobrazen aktuální průtok s hladinou. Po přihlášení lze získat přístup k neveřejným datům jednotlivých MVE pro vybrané období. Dashboard obsahuje grafy průtoku přes turbíny, hladiny v nadjezí a porovnání průtoku přes jez s měřením POh.

Cíl projektu

Aplikace byla vytvořena za účelem monitorovacího systému malých vodních elektráren společně s možností zobrazování historických dat.

Data a jejich analýza napomáhá rozpoznat riziko zvednutí hladiny a zaplavení přilehlých oblastí, ale i obecný monitoring toku řeky a jak je s vodou v rámci MVE nakládáno.

Sběr dat

Čidla umístěná v turbínách malých vodních elektráren dodávají do aplikace data ohledně aktuální hladiny v nadjezí a podjezí, společně s průtokem vody, který turbínou prochází. Dalšími informace o průtoku a hladině vody se získavají z měrných profilů pomocí API zpřístupněném podnikem Povodí Ohře.