kAppka

Stav projektu: dokončeno

Zadavatel: Statutární město Děčín, 2022

Zdroj financování: vlastní zdroje, spolufinancováno z EU

Typ dat: HTTP requests

Oblast: Energetika

O aplikaci

Ve spolupráci s městem Děčín jsme vytvořili aplikaci, která vizualizuje data o průtocích a aktuálních stavech vodoměrů. Aplikace nabízí přehled míst s umístěním a aktuálním průtokem v litrech za hodinu.
Aplikace obsahuje i detailnější pohledy na odběrná místa pomocí hodinových a denních grafů, mapu s indikací aktuálního stavu vodoměru a denní statistiky. Kromě webové aplikace hlídáme průtoky pomocí varovného systému přes noc a o víkendech. V případě velkého průtoku zašle organizaci upozornění prostřednictvím SMS nebo emailu.

Cíl projektu

Aplikace kAppka sleduje průtoky, díky čemu hlídá případné poruchy a větší průtoky v objektech. Systém zasílá upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy, aby bylo možné jednat včas a minimalizovat tak škody. Aktuálně funguje aplikace pro Statutární město Děčín, ale je připravena pro rozšíření do dalších měst v kraji.

Sběr dat

Data v aplikaci kAppka jsou z více než 20 vodoměrů nacházejících se ve městě Děčín. Záznamy obsahují aktuální stav vodoměrů, který se přepočítává na průtok v čase.

Data se průběžně, v krátkých intervalech obnovují a zajišťují tak přesné a aktuální informace.